trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Lớp

Môn học

Yêu cầu

2849

Mã số:001

Họ Và Tên:BÙI PHAN MỸ HẠNH

Hiện là: Giáo Viên Anh Văn

Trường: Tốt nghiệp trường Đại Học Quy Nhơn

Các môn dạy: Anh Văn L1- L12- ltđh

Thời gian dạy: Thỏa thuận

Khu vực dạy:Quận Gò Vấp,TB,TP,PN

Mã số: 002

Họ Và Tên: NGUYỄN NGỌC THÙY DUNG

Hiện là: Giáo Viên

Trường: Trung tâm luyện thi ĐHSP

Các môn dạy:Toán Lớp 6-12- luyện thi đại học

Thời gian dạy: Sắp Xếp

Khu vực dạy:Quận 5,10,8,3

Mã số: 003

Họ Và Tên: TRẦN VĂN TUẤN

Hiện là: Giáo viên

Trường: THPT Nguyễn Khuyến

Các môn dạy:Toán- Lý Lớp 10,11,12

Thời gian dạy: Sắp xếp

Khu vực dạy:Quận TB,TP,12,HM

Mã số: 004

Họ Và Tên: TRẦN NGỌC THỦY

Hiện là: Giáo viên

Trường: THCS Quang Trung

Các môn dạy:Toán Lớp 6-7-8-9

Thời gian dạy: Tối

Khu vực dạy:Quận Gò Vấp,PN,BT

Mã số: 005

Họ Và Tên: NGUYỄN NGỌC MINH XUÂN

Hiện là: Sinh viên năm 4

Trường: ĐH Ngoại Thương

Các môn dạy:Toán-Văn -Anh Lớp 1- 12

Thời gian dạy: thỏa thuận

Khu vực dạy:Quận Bình Thạnh,Quận 1,PN

Mã số:006

Họ Và Tên: NGUYỄN TRỌNG TÍN

Hiện là:Sinh Viên năm 4

Trường:ĐHSP -khoa tiểu học

Các môn dạy: Toán- Tiếng Việt lớp 1-5

Thời gian dạy: thỏa thuận

Khu vực dạy:Quận 3,1,5,10,11

Mã số:007

Họ Và Tên: TRẦN THU HÀ

Hiện là: Sinh viên

Trường: Đại học sư phạm- khoa hóa

Các môn dạy:Hóa lớp 8- lớp 12 -LTĐH

Thời gian dạy:Sắp xếp

Khu vực dạy: Quận 10, 5,11,1,3,4

Mã số:008

Họ Và Tên: NGUYỄN NGỌC THỦY

Hiện là: Giáo Viên - môn Văn

Trường:THPT Trần Khai Nguyên

Các môn dạy: Văn lớp 10-11-12- ltđh

Thời gian dạy: thỏa thuận

Khu vực dạy:Quận 6,Btan,Quận 5,Quận 10

Mã số:009

Họ Và Tên: VŨ THANH HẢI

Hiện là: Giáo viên dạy hợp đồng

Trường: Trung Tâm Luyện Thi ĐHSP

Các môn dạy: Toán lớp 9,10,11,12,LT

Thời gian dạy: Sắp xếp

Khu vực dạy: Quận 10,5,8,6,3,1

Mã số:010

Họ Và Tên: TRẦN NGỌC BẢO TRÂM

Hiện là: Sinh viên

Trường: Đại học khoa học khoa học tự nhiên

Các môn dạy: Toán-Lý -Hóa lớp 6-lớp 9

Thời gian dạy: Tối

Khu vực dạy: Quận Bình Thạnh,PN,GV,1

Mã số:011

Họ Và Tên: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

Hiện là: Giáo viên

Trường: Ngoại Ngữ TPHCM

Các môn dạy:Anh Văn Lớp 6- 12

Thời gian dạy: thỏa thuận

Khu vực dạy: Quận 7,4,1,3,8

Mã số:012

Họ Và Tên: NGUYỄN ANH KHOA

Hiện là: Giáo viên

Trường: Trung tâm ngoại ngữ

Các môn dạy: Anh Văn lớp 6-12 -luyện thi ĐH

Thời gian dạy: thỏa thuận

Khu vực dạy:Quận 10,5,6,8,11