LỚP DẠY MỚI HÔM NAY

 • MS: E1067 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 8
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Lê trọng Tấn, Tân Phú

  Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
  Số buổi: 1 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: Sắp Xếp ( 3 tiếng)
  Yêu cầu:(Giáo viên Nam, Nữ , đầu tháng 7 dạy)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1066 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 8

  Môn dạy: Toán - Văn - Khoa Học Tự Nhiên - Tiếng Anh - (lớp 7 lên 8)

  Địa chỉ: Bà Hom, Bình Tân

        Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
        Số buổi: 3 Buổi/Tuần
        Thời gian dạy: 120 phút/buổi, Tối 6h trở đi
        Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)

       Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1065 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 9 + Ôn Thi Tuyển Sinh
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Ngô Thị Thu Minh, P2, Tân Bình, TP.HCM 

  Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 120 phút/buổi, T5 Sáng 10h - 12h, CN Chiều 3h - 5h
  Yêu cầu:(Giáo viên Nam, Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1064 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 9 + Ôn Thi Tuyển Sinh
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ:  Tân Xuân - Trung Chánh 1, Trung Chánh, Hóc Môn, TP.HCM 
  Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 90 phút/buổi, Tối 6h30 - 8h (trừ T4, CN)
  Yêu cầu:(Giáo viên Nam, Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1064 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 9 + Ôn Thi Tuyển Sinh
  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, P5, Tân Bình, TP. HCM

  Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần

  Thời gian dạy: 90 phút/buổi, T5, 7 Chiều 3h - 4h30
  Yêu cầu: (Giáo viên Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E163 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 9 + Ôn Thi tuyển sinh
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Đường 49, Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM
  Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 90 phút/buổi, Tối T2, 7; Sáng CN chọn
  Yêu cầu:(Giáo viên Nam, Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1062 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 12
  Môn dạy: Lý
  Địa chỉ: Lê Văn Lương, Nhơn Đức, Nhà Bè, TP.HCM 

  Mức lương: 800,000 đồng/tháng
  Số buổi: 1 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 120 phút/buổi, T2 Chiều 5h30 trở đi
  Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1061 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 12 + Luyện Thi Đại Học
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Cầu Kinh, Tân Tạo A, Bình Tân, TP.HCM 

  Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 90 phút/buổi, T2, 4, 5 Tối 6h trở đi
  Yêu cầu: (Giáo viên Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1060 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 5
  Môn dạy: Tiếng Anh - Luyện Flyer
  Địa chỉ: Tân Sơn, P12, Gò Vấp, TP.HCM
  Mức lương: 1,280,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 120 phút/buổi, Sắp xếp
  Yêu cầu: (Sinh viên Nam, Nữ Khoa anh; Đầu tháng 6 dạy)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1059 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 9 + Ôn Thi Tuyển Sinh
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ:  Đường TA 13, Thới An, Quận 12, TP.HCM
  Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 90 phút/buổi, T4, 5 Tối 6h trở đi
  Yêu cầu: (Giáo viên Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS:E1058 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 9 + Ôn thi tuyển sinh
  Môn dạy: Toán
  Địa chỉ: Đường Số 6, P5, Gò Vấp, TP.HCM
  Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 90 phút/buổi, T7, CN Sáng
  Yêu cầu:(Giáo viên Nam, Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1057 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 9 + Ôn Thi Tuyển Sinh
  Môn dạy: Văn
  Địa chỉ: Dương Bá Trạc, P2, Quận 8, TP.HCM 

  Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 90 phút/buổi, T3, 5 tối 6h - 7h30
  Yêu cầu:(Giáo viên Nam, Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1056 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 2
  Môn dạy: Tiếng Anh - (lớp 1 lên 2)
  Địa chỉ: Chung Cư Đức Khải, Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM
  Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
  Số buổi: 3 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 120 phút/buổi, Chiều 5h trở đi
  Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS:E1055 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 12 + Luyện Thi Đại Học
  Môn dạy: Địa
  Địa chỉ: Lê Quang Định, P7, Bình Thạnh, TP.HCM 

  Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
  Số buổi: 1 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 120 phút/buổi, CN Chiều 1h30 - >4h
  Yêu cầu: (Giáo viên Nam)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1054 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 5
  Môn dạy: Toán - Tiếng Việt - (lớp 4 lên 5)
  Địa chỉ: Nguyễn Văn Khối, P9, Gò Vấp,
  Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
  Số buổi: 2 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 90 phút/buổi, Sắp xếp
  Yêu cầu:(Giáo viên Nam, Nữ dạy trường tiểu học; đầu tháng 6 dạy)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E1053 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 30 %

  Mã sản phẩm

  Lớp dạy : Lớp 12 + Luyện Thi Đại Học
  Môn dạy: Tiếng Anh
  Địa chỉ: Đường Số 14, Khu Him Lam, Bình Thuận, Quận 7, TPHCM
  Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
  Số buổi: 3 Buổi/Tuần
  Thời gian dạy: 120 phút/buổi, T3, 5, CN Tối
  Yêu cầu: (Sinh viên Nam, Nữ)

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: D1058 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 15 %

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: D1058

  Lớp dạy: Sinh viên RMIT

  Môn: Vẽ mỹ thuật (ngành công nghệ mỹ thuật)

   Địa chỉ : Ngô Gia Trí, Bình Thạnh

   Mức Lương: 250k – SV; 400k - GV    Số buổi: 2b/ tuần / 2h

   Thời gian :  sắp xếp

  Yêu cầu :SV hoặc Giảng viên trong ngành

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: D1053 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 10 %

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: D1053

  Lớp dạy   : 12 (LTĐH)

  Môn         : Sinh

   Địa chỉ : Trần Văn Đang, p11, Q3

   Mức Lương: 600    Số buổi: 1b/ tuần / 2h

   Thời gian :  sáng – chiều

  Yêu cầu :GV giỏi kinh nghiệm

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E335 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: E335

  Lớp dạy   : 8 (trường Nguyễn Tri Phương)

  Môn         : Toán – lý  - hóa

   Địa chỉ : Lý Thường Kiệt,  p14, Q10

   Mức Lương: 1tre5    Số buổi: 3b/ tuần

   Thời gian :  Tối (17h30 – 21h)

  Yêu cầu :SV nữ nghiêm

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: F130 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: F130

  Lớp dạy   : 4 (bé học trường quốc tế - Tiếng việt không giỏi tiếng việt lắm)

  Môn         : Tiếng việt – Toán

   Địa chỉ : đường số 2, khu dân cư Bình Điền-  chợ Đầu Mối

   Mức Lương: 2tr4    Số buổi: 3b/ tuần

   Thời gian :  Tối 2,4,6 (19h30 – 21h)

  Yêu cầu :GV nữ tâm lý

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: F129 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: F129

  Lớp dạy   : 5

  Môn         :Báo bài – Anh văn

   Địa chỉ : đường số 47, p Bình thuận, Q7

   Mức Lương: 1tr5    Số buổi: 3b/ tuần

   Thời gian :  Tối 3, 5, 6, 7

  Yêu cầu :SV nữ

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: F128 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: F128

  Lớp dạy   : 1 (trường chuyên biệt)

  Môn         :rèn chữ

   Địa chỉ : Nguyễn Thị Định, An Phú, Q2

   Mức Lương: Thỏa thuận    Số buổi: 3b/ tuần

   Thời gian :  sắp xếp

  Yêu cầu :Cô giáo

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: F127 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: F127

  Lớp dạy   : 4 (Nữ, ngoan, học giỏi, có ý thức)

  Môn         :Tiếng việt – Toán – Anh văn tích hợp (chủ yếu Anh văn)

   Địa chỉ : Chung cư Nguyễn Thị Thập, p Bình Thuận, Q7

   Mức Lương:    2tr4     Số buổi: 3b/ tuần

   Thời gian :  T2, 3, 4, 5  (19h – 21h)

  Yêu cầu :Cô giáo

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: F126 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: F126

  Lớp dạy   : 4 (Nam  - trường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

  Môn         :Tiếng việt – Toán – Báo bài

   Địa chỉ : Chung cư Nguyễn Thị Thập, p Bình Thuận, Q7

   Mức Lương:   1tr5 – SV; 2tr2 - GV     Số buổi: 3b/ tuần

   Thời gian :  T2, 4, 6 (18h – 20h)

  Yêu cầu :SV , GV

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: F122 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: F122

  Lớp dạy   : 5

  Môn         :Tiếng việt

   Địa chỉ : Đường Đông. H. Thuận 2, Nguyễn Văn Quá, Q12

   Mức Lương:   3tr     Số buổi: 3b/ tuần

   Thời gian :  T2, 4, 6 (18h)

  Yêu cầu :Cô giáo

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: F121 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp: F121

  Lớp dạy   : bé trai 3 tuổi rưỡi

  Môn         :Trò chuyện và chơi với bé

   Địa chỉ : Đường Đông. H. Thuận 2, Nguyễn Văn Quá, Q12

   Mức Lương:   7tr     Số buổi: 6b/ tuần (cả ngày – bao cơm)

   Thời gian :  T2-7 (7h30 đến 17h)

  Yêu cầu :Cô giáo nghỉ hưu

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E334 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp:E334

  Lớp dạy : 7

  Môn : Báo bài

  Địa chỉ : Đường 46, p Bình Trưng Đông, Q2

  Mức Lương: 2tr5 Số buổi: 5b/ tuần

  Thời gian : 19h đến 21h

  Yêu cầu :SV nữ giỏi KN

  Liên hệ : 0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E332 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp:E332

  Lớp dạy : 7

  Môn : Lý - hóa

  Địa chỉ : Khu Him Lam, Q7

  Mức Lương: 3tr6 Số buổi: 3b/ tuần

  Thời gian : Tối T2, 4, 6 (18h)

  Yêu cầu :Cô KN

  Liên hệ : 0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS: E331 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp:E331

  Lớp dạy   : 8 (HS học khá)

  Môn         :Toán – lý - hóa

   Địa chỉ : Nguyễn Trãi, P8, Q5

   Mức Lương:   1tr8     Số buổi: 3b/ tuần

   Thời gian : Tối sắp xếp (17h30)

  Yêu cầu :SV Nam, nữ nghiêm khắc, lịch cố định

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MS E330 - LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ – PHÍ 35 % - LỚP HÈ

  Mã sản phẩm

  Mã số lớp:E330

  Lớp dạy   : 6

  Môn         :Anh văn

   Địa chỉ : Trần Văn Đang, p11, Q3

   Mức Lương:   1tr2 – SV; 1tr6 - GV   Số buổi: 2b/ tuần

   Thời gian : Tối sắp xếp

                      T7, CN (cả ngày)

  Yêu cầu :Nan, nữ

  Liên hệ :  0932 590 035 - 0908 475 168

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

Giỏ hàng hiện có : mặt hàng
Trị giá : VND