Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 320 | Cật nhập lần cuối: 6/26/2019 4:27:29 PM | RSS

Ngày 25-06-2019

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

GD&TĐ - Đã có lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Theo Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019, chiều ngày 24/6 toàn quốc có 879.742 thí sinh đăng ký dự thi mộn Toán, đạt tỷ lệ 99,17%.

Năm 2018, thí sinh thi môn Toán với thời gian thi là 90 phút. Đề thi được đánh giá chung là phân hóa cao và nhiều điểm thú vị, phân loại được thí sinh.

Năm nay, thời gian thi không thay đổi là 90 phút với hình thức trắc nghiệm gồm 50 câu.

Đã có đáp án mã đề toán 101, đáp án mã đề toán 102, đáp án mã đề toán 103

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 104, đáp án mã đề toán 105, đáp án mã đề toán 106

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 107, đáp án mã đề toán 108, đáp án mã đề toán 109

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 117

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 110

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 109, đáp án mã đề toán 111, đáp án mã đề toán 112

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 113

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 114

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 115, đáp án mã đề toán 118

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 118, đáp án mã đề toán 119

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 120, đáp án mã đề toán 121, đáp án mã đề toán 122

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề toán 123, đáp án mã đề toán 124

Đề thi và lời giải môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Ngọc Trang